In oorlogstijd

Onderduikadres tijdens de Tweede Wereldoorlog

Verzetstrijders en onderduikers in de Biesbosch

De Biesbosch is ook bekend geworden door de Tweede Wereldoorlog. Dit komt doordat in de Biesbosch veel verzetstrijders en onderduikers zaten. Het gebied was hier uitermate geschikt voor omdat de Duitsers zich niet waagden aan dit onherbergzame gebied met eb en vloed. Bovendien was er geen economisch gewin te behalen.

Krijgsgevangenen

Een aantal onderduikers formeerde een verzetsgroep en begon midden 1944 met het krijgsgevangen maken van Duitsers die via de Biesbosch vanuit het zuiden naar het noorden vluchtten. Uiteindelijk werden pas maanden later 76 krijgsgevangenen overgedragen aan de Poolse bevrijders in Drimmelen.

Oorlogswinter

De laatste oorlogswinter werd volop tussen het al bevrijde zuiden en het nog bezette noorden "gecrosst": heen en weer gependeld. Enerzijds om schaarse medicijnen naar bezet gebied over te brengen; anderzijds om bijvoorbeeld mensen die in gevaar waren in veiligheid te brengen.

Wilt u meer informatie?
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.