Ontdek het ontstaan van de Biesbosch

De Biesbosch is ontstaan in 1421 door de St. Elisabeth's vloed.

Dijkdoorbraak

Het gebied van de Biesbosch was voor 1421 normaal polderland dat toen 'De Grote- of Zuid-Hollandse Waard' heette. In de nacht van 18 op 19 november van dat jaar vond een grote dijkdoorbraak plaats, ongeveer op de plaats waar nu de Moerdijkbruggen te vinden zijn. Men zat toen midden in de Hoekse- en Kabeljouwse twisten. Geldmiddelen ontbraken om de dijken spoedig te herstellen. Zodoende ontstond hier in de loop der tijd een grote binnenzee.

Zandplaten

De rivieren Maas en Waal stroomden door de binnenzee. Deze rivieren brachten zand met zich mee. Daardoor ontstonden er zandplaten. Het was toen zo dat het water ieder getijde twee meter op en neer ging, omdat het in open verbinding stond met de zee. Het was daarentegen toch zoet water. Ieder getij zette zich een laagje ebslik op die zandbanken af. Zodoende werden die banken vruchtbaar en groeiden er biezen op. Daar komt de naam 'Biesbosch' dan ook vandaan.

Door de opslibbing verhoogden de zandbanken in de loop der tijd steeds verder. Uiteindelijk werden ze te hoog voor de biezen. Dat is een echte waterplant en die moet dan ook altijd in het water staan. Vervolgens groeide er riet op de zandbanken. Weer later verdween het rietgewas en ging men er een griend in telen (dit zijn wilgenbossen). Als het land in de loop der tijd nog wat hoger was geworden, dan werden die grienden omdijkt en de struiken eruit gerooid. Zo zijn de eerste polders in de Biesbosch ontstaan.

Wilt u meer informatie?
2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.