Ontdek het ontstaan van de Biesbosch 

De Biesbosch is ontstaan in 1421 door de St. Elisabeth's vloed.

Dijkdoorbraak

Het gebied van de Biesbosch was voor 1421 normaal polderland dat toen “De Grote- of Zuid-Hollandse Waard” heette. In de nacht van 18 op 19 november van dat jaar 1421 heeft een grote dijkdoorbraak plaatsgevonden, ongeveer op de plaats waar nu de Moerdijkbruggen liggen. Men zat toen midden in de Hoekse- en Kabeljouwse twisten. Geldmiddelen ontbraken om de dijken spoedig te herstellen en zodoende is hier in de loop der tijd een grote binnenzee ontstaan.

Zandplaten

De rivieren Maas en Waal stroomden door de binnenzee. Deze rivieren brachten zand met zich, door dat zand ontstonden er zandplaten.

Het was toen zo, dat het water ieder getijde twee meter op en neer ging, omdat het in open verbinding stond met de zee. Het was daarentegen toch zoet water. Ieder getij zette zich een laagje ebslik op die zandbanken af. Zodoende werden die banken vruchtbaar en er gingen biezen op groeien. Vandaar dan ook de naam “Biesbosch”.

Door de opslibbing werden de zandbanken in de loop der tijd steeds een beetje hoger. Uiteindelijk werden ze te hoog voor de biezen, want dat is een echte waterplant en moet praktisch altijd in het water staan.

Vervolgens ging er riet op groeien. Weer later verdween het rietgewas en ging men er een griend in telen (dit zijn wilgenbossen) en als het land in de loop der tijd nog wat hoger was geworden, dan werden die grienden omdijkt, de struiken eruit gerooid en zo zijn de eerste polders in de Biesbosch ontstaan.

Wilt u meer informatie?
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.